Kampen för tillvaron

_anna b.JPGx

ELS GEELEN, Norge

Installation
Kampen om tillvaron handlar om att sätta fokus på ett neutralt objekt som man annars inte lägger märke till utan bara cyklar förbi. Repen ger stenen en ny äventyrlig form. Tänk om stenen hade haft flytkraft och behövde förtöjning för att ligga stilla? Samtidigt är repen en metafor för att ta vara på saker och sätta fokus på sånt omkring oss och medvetandegöra sårbarheten.

http://www.elsgeelen.com