Solhästen

sören

Søren Lyngbye, Danmark

Trä, akryl
I fornhistorien ristade man runor, tecken och bilder på klipporna. Ett av motiven var solhästen. Folk trodde att en stjärnhäst drog fram solen varje morgon. Solen var förbunden med fruktbarhet och överlevnad, därför offrade man till gudarna. Upphöjandet av hästen och offrandet till den var länge sed i Sverige och Danmark. Solhästen här är i glada, ljusa färger, som är min föreställning om Sverige.

http://www.sorenlyngbye.dk